Facebook nyereményjáték szabályzat és adatvédelmi nyilatkozat

Bognár nyereményjáték

A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos/Játékosok”.

A Játék kizárólag személyes, lakossági használatra készült, ennek értelmében üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

  1. A játék Szervezője

A Bognár nyereményjáték szervezője az Ital Magyarország Kft. (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 21-23, cégjegyzékszám: 01 09 936665), emellett a játék kizárólagos szervezője és adatkezelője is.

  1. A játék időtartama

A nyereményjáték időtartama: 2021.05.18-2021.05.25.

  1. Résztvevők

A játék meghirdetése a Bognár Pincészet Instagram és Facebook oldalán történik. A játékban való részvétel önkéntes, viszont csak a 18 év feletti személyek vehetnek részt a soroslásban. Nyereményjátékban nem vehetnek részt az Ital Magyarország Kft. valamint további, a nyereményjáték-szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek, az említettek munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont). A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

  1. A nyereményjáték menete:

1, Írd meg kommentben, hogy mely borainkat próbálnád ki.

2, Jelöld meg ismerőseid kommentben.

  1. A nyeremény

Facebook:

-5 db Bognár borcsomah

Instagram:

-5 db Bognár borcsomag

  1. A nyertesek kiválasztása

Nyereményjáték sorsolásának időpontja: 2020.05.25.

A nyeremény sorsolás véletlenszerű kiválasztással történik a socialwinner weboldal használatával.

Facebookon a nyertes nevét kommentben jelezzük az eredeti post alatt. Instagramon a nyerteseket storyban tesszük közzé. Amennyiben a nyertes 72 órán belül nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel, úgy pótnyertes lép a helyébe, akit a sorsolás alkalmával szintén kisorsolt a lebonyolító.

  1. A nyeremények átadása

Az üzenet megírásától számított 72 órán belül a nyertesnek el kell küldeni postázási adatait, hogy nyereményét kézbesíteni tudjuk. Amennyiben a nyertes nem veszi fel 72 órán belül a kapcsolatot a szervezővel, helyére egy pótnyertes kerül. A nyeremény kipostázása 45 napon belül történik.

  1. Egyéb szabályok

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül.

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Facebook a nyereményjátékot nem támogatja, semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Az Instagram a nyereményjátékot nem támogatja, semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező nem felelős a hamisan, hiányosan, hibásan megadott elérhetőségi adatokból eredő következményekért. Amennyiben a Játékban résztvevő az általa megadott elérhetőségen nem elérhető, az a Játékból történő automatikus kizárással jár.