Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HONLAPON TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS ESETÉRE

 1. Bevezetés

Az alább részletezett Általános Szerződési Feltételek, mint Általános Vásárlási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) egymással kölcsönös szerződésben álló felekre (továbbiakban: a Felek) vonatkozik, amennyiben a vevő a megrendelését a jelen ÁSZF-ben megjelölt honlapon keresztül bonyolítja.

A fentiek szerint jelen ÁSZF egyrészről Ital Magyarország Kft-re, mint a Bognár Pincészet termékeit forgalmazóra, mint eladóra (továbbiakban: az Eladó), másrészről az Ital Magyarország Kft-től árut vagy szolgáltatást vásárlóra, illetve a https://bognarpinceszet.hu/hu honlap (továbbiakban: a Honlap) használóira, (továbbiakban: Vevő), amennyiben Vevő a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv, továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3) pontja alapján fogyasztónak minősül.

Eladó adatai:

Ital Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 21-23
adószáma: 22632078
EU-adószáma: HU22632078
cégjegyzékszáma: 0109936665
statisztikai számjele: 22632078-4634-113-01

A Felek közötti szerződés és kommunikáció és az ÁSZF nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF 2020. november. 06 napjától érvényes Eladó és Vevő közötti összes gazdasági kapcsolat tekintetében (a Honlapon történő rendelésre és vásárlásra), de azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre és visszavonásig érvényesek. Ettől eltérő feltételeket csak Vevő és Eladó közös akaratával írásban lehet kikötni.

Vevő a Honlapon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Vevő tudomásul veszi, hogy a végrehajtott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi illetve szállítási szerződés jön létre. A szerződés a megrendelés Eladó általi e-mailben kiküldött visszaigazolásával jön létre, és az Eladó általi szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg.

 1. Rendelés

A Honlapon történő megrendelés feltétele a Vevő érvényes leadott rendelése, melyről mindkét fél elektronikus úton kap tájékoztatást.

A Honlapon bemutatott árukínálat nem képez Eladóra nézve jogilag kötelező érvényű ajánlattételt, hanem egy, a termékválaszték bemutatására szolgáló, nem kötelező érvényű internetes katalógust. Az ebben szereplő információk, paraméterek, képek, árak és kaphatósági adatok tájékoztató jellegűek, Eladó az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja.
A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, amely magában foglalja az általános forgalmi adót és az árut terhelő más adókat, de nem tartalmazza az esetleges szállítási költséget.

Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Vevő a megrendelni kívánt termékeket a “Kosárba” ikonra kattintással helyezi a virtuális bevásárlókosárba (továbbiakban: Kosár). A Kosár aktuális tartalma bármikor ellenőrizhető, tartalma módosítható. Megrendelés esetén Vevő megadja szállítási, számlázási címet, egyéb a szállítással és kommunikációval összefüggésben lévő elérhetőséget és a fizetési módot, itt jelzi ki a honlap a szállítási költséget és a rendelés végösszegét is. A “Megrendelés elküldésre” ikonra kattintva Vevő megrendelését rögzítjük. A rögzített rendelésről vevőszolgálatunk e-maliban visszaigazolást küld ekkor jön létre a szerződés.

Amennyiben a visszaigazolás Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő 72 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve az Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől elálljon, ha a megrendelt termék nem hozzáférhető, vagy egyéb körülmények miatt a teljesítést nem tudja vállalni. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti Vevőt. Eladó a teljesítéstől való elállás miatt kártérítésre nem kötelezhető. Amennyiben nem minden termék áll rendelkezésre, Vevő kérhet résszállítást a rendelkezésre álló termékekre.

 1. Fizetés, Szállítás

Fizetési módok

 • Utánvétes fizetés átvételkor, készpénzzel
  Vevő a megrendelést az áru átvételekor készpénzzel egyenlítheti ki.
 • Utánvétes fizetés átvételkor, bankkártyával
  Vevő a megrendelést az áru átvételekor bankkártyával egyenlítheti ki.

Vevő a vásárlásról kiállított számlát minden esetben a kiszállított csomagban fogja megkapni.
Amennyiben nem kapott számlát, kérjük haladéktalanul lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal: telesales@italmagyarorszag.hu

A kiszállítást az Ital Magyarország Kft. megbízásából a Sprinter Futárszolgálat Kft. végzi.

A szállítás az e-mailban történt visszaigazolás napjától számított 3 munkanapon belül történik. Vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol biztosított a küldemény munkaidőben (munkanapokon 8-17 óra között) történő átvétele. Az átvételre Vevő, illetve a Vevő által megadott szállítási címen tartózkodó egyéb személy jogosult.
Amennyiben a futár nem talál a szállítási címen senkit, megpróbál értesítést hagyni. Az értesítésen szerepel a futárszolgálat központi telefonszáma, ezen az átadás-átvétel időpontját egyeztetni tudja a Megrendelő. Vevő köteles Eladónak megtéríteni a sikertelen kiszállítás miatti költséget. A küldemény sértetlenségéért a felelősség a küldemény kézbesítésétől kezdve átszáll Vevőre, ezért Vevő kötelessége kézbesítéskor a küldeményt megvizsgálni és amennyiben azon külsérelmi nyomokat talál, választása szerint a) megtagadni az átvételt, b) jegyzőkönyvet felvetetni a sérülésről a kézbesítő futárral, annak egy példányát megtartani. Vevő bármilyen sérülést köteles Eladónak haladéktalanul írásban jelenteni.

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 16/A. § (1) bekezdése értelmében tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni. Fentieknek megfelelően csak tizennyolc éven felüli személy jogosult a termék(ek)et megrendelni és az átadás helyén átvenni. Amennyiben a futárnak kétségei merülnének fel a megrendelést átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, vagy a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el tizennyolc éves a futár a termék(ek) átadását megtagadja.

Termékeinket exkluzív díszdobozokba, majd ezt követően megfelelő méretű papírkartonba csomagoljuk, a csomagolás költségét magunkra vállaljuk.
Továbbá a bruttó 15 000 Ft feletti vásárlások esetén a szállítás díját is átvállaljuk. Az ezen értékhatár alatti rendelések esetén a szállítás díja Magyarország teljes területén nettó 1 500 Ft, mely Vevőt terheli.

 1. Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti fogyasztó részére történő értékesítésre Vevőt indokolás nélkül elállási jog illeti meg.

Eladó és Vevő között kötött szerződés esetén a vásárlónak jogában áll az áru kézhezvétele után 14 naptári napig elállni a vásárlástól, tehát amennyiben az árut sértetlenül 14 napon belül visszaküldi, akkor annak ellenértékét visszaszolgáltatjuk. A fenti határidőbe az általános szabályok szerint a termék átvételének napja nem számít bele. Elállási szándékát e-mailben jelzett egyértelmű nyilatkozattal, valamint a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta útján közölheti.

Kérjük, hogy az áru átvételekor minden alkalommal győződjön meg annak sértetlenségéről, mert elállás esetén csak sértetlen terméket tudunk visszavásárolni! A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.

 1. Visszaküldés

Amennyiben Vevő a terméket Eladónak visszaküldi, az alábbiak szerint kell eljárnia: A fogyasztási cikk szállításra alkalmas csomagolásáról Vevő köteles gondoskodni, a nem megfelelő csomagolásból eredő, a szállítás során bekövetkező károkért Eladó felelősséget nem vállal. Minden esetben mellékelni kell az eredeti számlát. A bizonytalan kézbesítés miatt kérjük a fogyasztási cikkeket posta helyett futárszolgálattal küldeni. Utánvéttel terhelt küldeményeket Eladó nem vesz át.

 1. Személyes adatok védelme

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a Vevő teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A Vevő által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti jogszabályoknak megfelelően. Eladó nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél Eladó szerződéses közreműködője, (pl. futárszolgálat) és a Vevővel kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.

 1. Panaszkezelés

Üzleti gyakorlatunk alapkövetelménye Ügyfeleink felvetéseinek gyors kivizsgálása és a feltárt hibák orvoslása. Ezért a panaszbejelentéseket rögzítjük, és rendezésüket kiemelt feladatként kezeljük. Emellett a beérkezett észrevételeket rendszeresen elemezzük, és ennek eredményeit felhasználjuk szolgáltatásaink és ügyfélkezelési rendünk továbbfejlesztéséhez.

Eladó a panaszokat és a panaszosokat bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárás keretében és szabályok szerint kezeli. A panaszkezelés során az Eladó az ésszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel eljáró tudatos fogyasztói magatartást tekinti alapkövetelménynek és várja el Ügyfeleitől. Eladó a beérkező panaszok kezelése során szakszerű, érdemi, kifejtő és naprakész válaszadásra törekszik, amely megfelel a közérthetőségi elvárásoknak.

7.1.Panaszkezelés menete

Panasz bejelentése, rögzítése
Az Ügyfelek által igénybe vehető panaszbejelentés módjai:

 1. a) Szóbeli panasz: telefonon (de személyesen)
 2. b) Írásbeli panasz: postai úton és email útján

Bejelentés szóbeli (személyes és telefonos) panasz esetén

Amennyiben az Ügyfél megítélése szerint a kifogásolt eljárás a helyszínen megoldható, vagy egyszerűen orvosolható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul, az Ügyfél: nyitvatartási időben hétköznap 9- 16 óráig a +3630 98 35 495 telefonszámon fordulhat panasszal Eladóhoz.

Bejelentés írásbeli panasz esetén

A hatékonyabb ügyintézés érdekében Eladó kéri Ügyfeleit, hogy lehetőség szerint írásban nyújtsák be panaszaikat. A panasz elbírálásához szükséges a konkrét ügy pontos leírása, több kifogás esetén azok, illetve indokaik elkülönített rögzítése, továbbá a határozott igény megjelölését és a panaszban foglaltakat alátámasztó dokumentumok másolatát is mellékelni kell a beadványhoz. Amennyiben a panasznak voltak előzményei, az ezekkel kapcsolatos információkat (pl.: rendelésszám, számla sorszáma) is kéri az Eladó megadni.

Ügyfél írásbeli panaszát megküldheti: eladó jelen ÁSZF-ben megjelölt székhely-címére és az alábbi email-címére: telesales@italmagyarorszag.hu

Amennyiben az Eladói panaszkezelés nem jár a Fogyasztó számára kielégítő eredménnyel vagy nem kap 30 napon belül választ, a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:

a) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara (a továbbiakban: kamara) mellett működő független békéltető testülethez (az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Az Eladó székhelye szerinti békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; tel.: 06 (1) 488 21 31; email: bekelteto.testulet@bkik.hu

b) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szabályai alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.

 

 

Budapest, 2020.11.05.                                                                                 Ital Magyarország Kft., mint Eladó